O projektu

Český atletický svaz ve spolupráci s Českou spořitelnou připravil nový projekt s názvem
ATLETIKA PRO CELOU RODINU.

                   

Po úspěšných projektech ATLETIKA PRO DĚTI a ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL se snažíme rozšířit působnost základní atletiky mezi RODIČE dětí. Rodina může totiž sehrát významnou úlohu při utváření vztahu dětí k pohybovým aktivitám v rámci volnočasových aktivit. Rodinní příslušníci, zejména rodiče, ale i prarodiče, mají tak možnost utvářet a formovat pohybové základy svého potomka. Mezi pohybový základ lze zařadit chůzi, běh, skok a hod.

CÍLEM projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí, ale i u Vás, rodičů. Správným a pravidelným pohybem totiž můžeme příznivě působit na kvalitu našeho života, ale také na utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit i více času- a to aktivně, sportem.

ATLETIKA je ideálním základem pro všechny ostatní sporty. Společné sportování tak můžete provozovat a pobavit se s ním kdekoliv- na zahradě, na hřišti, na louce, v lese. Tedy všude tam, kde trávíte SPOLEČNÝ RODINNÝ ČAS.

Vyčleňte si pravidelně chvilku pro SPOLEČNOU RADOST Z POHYBU a naučte děti trávit volný čas s Vámi, rodiči, aktivně a zábavně. Vždy by nám mělo jít o radost z provedeného pohybu a z překonání sebe sama!

Přijměte pozvání do našeho nového projektu!

V roce 2018/2019 byla spuštěna pilotní část projektu. Bylo vybráno 15 oddílů/klubů z celé ČR, které zorganizovaly pro rodiny atletické závody a doporučily rodiny pro volnočasové sportování, více ZDE. S každým následujícím rokem se řady sportujících rodin rozšiřují a projekt se těší velké oblibě.

ROK 2019/2020 – celkem v projektu zapojeno 57 oddílů z celé ČR

ROK 2020/21 – navýšení počty rodin na počet 67 oddílů

ROK 2021/22 – sportující rodiny zapojeny celkem ze 79 oddílů ČR

ROK 2022/2023 – zapojeno 84 oddílů z nejrůznějších míst celé republiky

ROK 2023/2024 – projekt se opět rozrůstá a přihlášeno máme 90 oddílů z celé ČR

 

Zároveň myslíme i na širší veřejnost a připravujeme rodinné atletění i pro Vás – aktivní rodiče mimo atletické oddíly a kluby. O možných aktivitách se dozvíte ZDE.

Patronkou projektu je úspěšná česká reprezentantka v atletice a maminka DENISA HELCELETOVÁ.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory