zpět na aktuality

Úspěšné závody rodin v HK byly plné úsměvů a chuti sportovat

S radostí vám přinášíme závěrečnou zprávu o úspěšně proběhlé akci, která se konala v rámci projektu “Atletika pro celou rodinu” ve 2 skupinách:

  •  24. června 2024 – 20 dětí ve věku 5-6 let
  • 26. června 2024 – 24 starších dětí ve věku 7-9 let
Celkem cca 34+40=74 nadšených sportovců. Vše v místním sportovním areálu.
Akce byla pro velký zájem uspořádána ve 2 termínech, což svědčí o velkém zájmu o sportovní aktivity a společné trávení volného času rodičů a dětí. Přispívá k tomu, že tato akce má již 7 letou tradici. Počasí nám přálo a obě odpoledne probíhala ve skvělé atmosféře plné nadšení a radosti.
Během odpoledne si účastníci mohli vždy vyzkoušet různé atletické disciplíny, mezi které patřily běh přes překážky, štafetový běh, skok do dálky z místa, skok do dálky s rozběhem, hod raketkou, hod medicinbalem a skok do výšky.
Největší úspěch měly dětské soutěže a hry, které přilákaly nejen malé sportovce, ale i jejich rodiče. Rodinné štafety byly vrcholem dne a přinesly spoustu zábavy i zdravé soutěživosti.
Na závěr bylo pro všechny přítomné připraveno osvěžující občerstvení.
Celkově hodnotíme akci jako velmi úspěšnou. Účastníci odcházeli domů s úsměvem na tváři, plní nových zážitků a s motivací pokračovat ve sportovních aktivitách.
Projekt “Atletika pro celou rodinu” se ukázal jako skvělý způsob, jak přiblížit atletiku dětem i dospělým a podpořit rodinné sportovní aktivity.
Těšíme se na další ročník a doufáme, že se opět sejdeme ve stejně hojném počtu!

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory