zpět na aktuality

Závodní odpoledne v Orlíku Vyškov

Plánovaný termín závodního odpoledne ve Vyškovském Orlíku bylo na poslední chvíli lehce upraveno. Počasí nedovolilo setkání v pondělí a proto se malí atleti se svými rodiči potkali nakonec až ve středu 12.6.
Nejprve jsme se všichni řádně rozehřáli dvěma kolečky na 180-ti metrovém oválu. Hezky jsme se protáhli a rozcvičili. Poté jsme si dali běžeckou abecedu zábavnou formou. Udělali jsme i chodeckou abecedu.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a házeli jsme raketkou a skákali z místa do písku. Součty výsledků rodiče a dítěte jsme sečetli a udělali z něj výsledné pořadí. Nakonec jsme dali závody v chůzi na 200 m.
Nejprve provedli chůzi děti a po té rodiče. Čas rodiče a dítěte se sečetl a vytvořil se tak výsledný čas.
Trénink zabral cca 90 minut.
Všem se moc dařilo a trénink chválili.
Po vyhodnocení a předání odměn jsme se rozloučili.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory