zpět na aktuality

Plyšáci a úžasná atmosféra na 1. tréninku rodin v AHA Vyškov

Atletický klub AHA Vyškov je několik let zapojen do projektu Pohybová gramotnost – Atletika pro rodinu, jehož cílem je získání základních pohybových dovedností dětí i rodičů a zapojení rodičů do společného sportování. Pravidelným společným pohybem můžeme totiž přispět nejen k lepší fyzické kondici všech členů rodiny, ale i k utužení vzájemných mezilidských vztahů v rodině, která bude trávit více času spolu, a to aktivně – sportem.

V rámci tohoto projektu jsme ve skupině atletické školky uspořádali 22. března 2024 první společný trénink rodičů a dětí. Sešlo se 14 rodinných týmů a na pomoc jsme si přinesli netradiční sportovní rekvizitu – plyšáky.

Ti se osvědčili při rozcvičce, jako výborný štafetový kolík při nácviku běhu, samozřejmě posloužili k tréninku házení a byli i skvělou značkou při skoku z místa v disciplíně „přeskoč sám sebe“ (nebo spíš „přeskoč plyšáka ???“) Velký ohlas měl i závod o to, kdo doběhne k plyšákovi rychleji při startech z různých poloh. Nasmáli jsme se i při honičce s „nafukováním balónků“.

Na závěr jsme ještě využili síly rodičů (i některých dětí) při závodu s žíněnkami. Společný trénink uběhl v úžasné atmosféře jako voda a už teď se těšíme na další, který by měl pro změnu proběhnout venku.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory