zpět na aktuality

Předvánoční trénink rodin v oddíle TJ Baník Stříbro

Předvánočního tréninku ve Stříbře se 19.12.2023 zúčastnilo 14 svěřenců.
Po nastoupení jsme se přivítali a řekli si průvodní slovo k APCR a programu tréninku.

Začali jsme rozklusem kolem tělocvičny a hrou na kradení ocásků – (ocásky jsou rozlišovací dresy, všichni najednou se snaží uloupit cizí ocas, ale zároveň nepřijít o svůj, kdo přijde o ocas, jde mimo hřiště, několik her za sebou).
Poté jsme se rozcvičili, přičemž jsme upřednostnili cviky ve dvojicích rodičů s dětmi. V rámci rozcvičky v kruhu pro seznámení postupně každý vyskočil a zavolal své jméno (dvakrát do kola).
Následně jsme trénovali běžeckou abecedu, kdy rodiče stáli na jedné straně (čáře) a děti na druhé. Důraz byl na provedení, ne na rychlost. Abecedu jsme šli proti sobě, uprostřed si plácli děti s rodiči a vrátili se na výchozí pozice.
Pro odlehčení jsme si zahráli “Rybičky, rybičky, rybáři jedou” a alternativu hry “Kopřivo, kopřivo, stojíš trochu nakřivo”.
Vyzkoušeli jsme si všichni nízký start bez bloků, polonízký, polovysoký a vysoký. Také pár startů z různých zábavných poloh.
Trénovali jsme skok z místa snožno, přičemž každý měl za úkol přeskočit svou výšku (paty na čáře, druhý ze dvojice ukazoval místo, kam je potřeba doskočit).
Stihli jsme také zopakovat odhodový postoj, několik odhodů s dohledem a hru na házení “zkažená vejce”.
Závěrem jsme se rozloučili a rozdávali dárkové vaky určené pro rodiny zapojené v projektu Atletika pro celou rodinu.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory