zpět na aktuality

První trénink s rodiči v Klatovech předčil očekávání trenérů :-)

Úplně  nejdřív jsme si mysleli, že tímto tréninkem odstartujeme jarní a venkovní sezónu. Ale počasí bylo tak nepříjemné, že jsme se rozhodli nakonec pro tělocvičnovou alternativu. A bylo to moc fajn. Naše úplně první zkušenost s atletikou pro rodinu předčila naše očekávání – co se týče skvělé atmosféry, motivovaných rodičů, veselých dětí a množství zájemců.

Jak jsme všem účastníkům vysvětlili, naším cílem bylo ukázat trénink pro děti a jeho specifika rodičům. A také rodičům ukázat, jak výkonné jsou jejich děti a jak dospělým dá zabrat to, co děti zvládnou levou zadní. A tím nejhlavnějším cílem bylo strávit společně hezký čas, mít nové zážitky a také motivovat k pohybu i mimo tréninky.

Rodiny jsme rozdělili do dvou velkých skupin, které se střídaly v činnostech – v jedné tělocvičně jsme hráli hry, ve druhé, kde bylo několik podskupin, jsme trénovali na soutěžní disciplíny a posilovali. Ze závěrečných rozhovorů bylo zřejmé, že nejvíce děti pobavila hra na mouchy s plácačkami v ruce. Rodiče naopak ocenili posilování, přestože bylo mířeno na potřeby a možnosti jejich dětí. Důraz byl kladen z naší strany na zvědomení jednotlivých fází tréninku – zjednodušeně tedy na zahřání, protažení, hlavní činnost, výklus a uvolnění, případně protažení. Trénink v jeho průběhu vždy upravujeme aktuálním potřebám všech zúčastněných, například ubíráme běhacích úkolů, zklidňujeme při viditelném přetížení.

Největší odměnou nám byl samozřejmě úsměv na opocených tvářích. Velmi přínosný byl i dostatečný prostor na individuální rozhovory s rodiči a jejich dětmi, dotazování se na zpětnou vazbu a stejně tak ocenění z naší strany. Při běžných trénincích na toto je podstatně méně času. Na závěr nabízíme brožury APCR a reklamní předměty, děkujeme za tak hojnou účast.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory