zpět na aktuality

Přihlaste se do nového ročníku 2022/23 – ATLETIKA PRO CELOU RODINU!

Pohybová gramotnost – ATLETIKA PRO CELOU RODINU

O projektu:
„Pohybová gramotnost“ – Atletika pro celou rodinu je projekt Českého atletického svazu (ČAS), ve kterém je propojena aktivita dětí s aktivitami rodičů. Pro zdravý vývoj a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje jako motivace a inspirace aktivita rodičů, kteří „jdou příkladem“ a jsou vzorem pro cílovou skupinu projektu.

Cíl projektu: Primárním cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů. Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou projektu je i napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času sportem.

Po úspěšných předchozích ročnících rozšiřujeme tento projekt v dalším roce o 5 oddílů. V letošním roce se navíc mohou oddíly těšit na návštěvu maskota Atíka, který si přijede s dětmi zasportovat.

Projekt je určen pro rodiče a jejich děti (do věku 11 let) navštěvující atletické přípravky v oddílech/klubech. Ve vybraných oddílech/klubech proběhnou min. 2 společné tréninky rodičů s dětmi, které vyvrcholí soutěžním sportovním odpolednem. Aktivní rodiny se budou moci zapojit i do volnočasové aktivity tj. naučí se, jak společně jednoduše sportovat/atletit.

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu?
– přihlásit oddíl/klub do projektu – viz formulář níže
– pokud budete vybráni, je povinná účast zástupce oddílu/klubu (1 osoby, nejlépe trenér přípravek) na online školení v úterý 22.11.2022 nebo ve středu 23.11.2022 ve 20:00 hod.
– uspořádat 2 společné tréninky rodičů s jejich dětmi (prosinec 2022 až červen 2023) a jedno soutěžní sportovní odpoledne (květen 2023/září 2023)
– min. počet zúčastněných rodin: 12
– určit oddílového garanta projektu pro komunikaci s rodiči během celého rodinného atletění a zároveň komunikaci s ČAS – nutno mj. zaslat zprávy z jednotlivých tréninků a soutěžní akce.

Jakou získáte podporu?
– online vyškolení zástupců oddílu
– finanční podporu 5 000 Kč (odměna pro garanta, podpora realizace tréninků a soutěžní akce)
– metodiku a tiskoviny (brožurky, diplomy, závodní kartičky)
– drobné dárky na soutěžní akci
– materiální vybavení (sportovní pomůcky)

Závazné termíny:
Projekt bude probíhat od prosince 2022 do září 2023.
24. 10. – 9. 11. 2022 přihlašování do projektu
10. 11. – 11. 11. 2022 výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů
22. a 23. 11. 2022 online školení zástupců z vybraných oddílů/klubů
říjen 2023 zhodnocení projektu

Žádosti zasílejte na formuláři, který naleznete zde. Nezapomeňte vybrat termín online školení.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku projektu Pohybové gramotnosti
Petru Sýkorovou, email: psykorova@atletika.cz, mobil: 702 167 778

 

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory