zpět na aktuality

V Roztokách byly k vidění krásné výkony dětí i rodičů

Za slunného, skoro letního počasí, se 10.6.2022 na atletickém stadionu v Roztokách uskutečnily rodinné závody v rámci projektu Atletika pro celou rodinu.
Rodiče a jejich děti postupně přicházeli na stadion, a když odbila 16 hodina, šli jsme se společně rozběhat. Rozcvička byla zakončena atletickou abecedou. Rodiny jsme si rozdělily do dvou skupin.
První závodní disciplína byla hod pěnovým oštěpem. Zpočátku nám do oštěpů foukal boční vítr, což úplně nevadilo, naopak. Hlavně tatínkové se snažili hodit co nejdále. Byly k vidění krásné výkony a radost, když oštěp letěl trochu dál při druhých pokusech.
Dále nás čekal slalomový  běh. Připraveny byly dvě dráhy. Krátce jsme si zopakovali, prošli dráhu a mohlo se startovat. Se štafetovým kolíkem vždy startovalo dítě/závodník a rodič/ závodník, po zdolání slalomu a sprintu do cíle .děti předávaly kolík rodiči a ten pak absolvoval ten samý úsek. Kdo zrovna neběžel, fandil ostatním.
Po slalomovém běhu  jsme přešli na skok z místa a létalo se daleko. Odraz snožmo s místa
 a doskok na obě nohy.
Po krátkém  odpočinku  a občerstvení jsme se všichni přesunuli na atletickou rovinku, kde na naše dvojice čekala poslední disciplina – štafetový běh.
 Na startu se připravovaly děti  a po odstartování a uběhnutí 25 metrů předaly štafetový kroužek mamce, nebo taťkovi a ti běželi sprintem dalších 25 metrů do cíle.
Po doběhnutí všech dvojic jsme měli krátkou pauzu. Zbyl ještě čas i na několik  her. V kolektivu panovala po celé odpoledne pohodová nálada a závody jsme si patřičně užili.
Po spočítání výsledků jsme se sešli  na závěrečném vyhlášení výsledků.
Medaili a diplom dostaly všechny rodiny, které  se projektu účastnily. Nechyběly atletické kartičky, na kterých měly rodiny na památku zaznamenány naměřené hodnoty svých výkonů. Rozhodly jsme se ocenit v každé disciplíně jednu nejlepší dvojici dítě/ rodič sladkou odměnou.
V závěru jsme pořídili na památku společnou fotografii.
Děkujeme paní Ditě Franklové, která se na naše závody do Roztok přijela podívat a podpořila nás a též Petře Sýkorové za koordinaci při tomto projektu
My jsme si závody i všechny tréninky s rodiči užily v pohodové atmosféře.

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory