zpět na aktuality

POHYBOVÁ GRAMOTNOST – ATLETIKA PRO CELOU RODINU 2020/2021 – PRODLOUŽENÍ VÝZVY DO 8. ŘÍJNA 2020

O projektu:

„Pohybová gramotnost“ – Atletika pro celou rodinu je projekt Českého atletického svazu (ČAS), ve kterém je propojena aktivita dětí s aktivitami rodičů. Pro zdravý vývoj a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje jako motivace a inspirace aktivita rodičů, kteří „jdou příkladem“ a jsou vzorem pro cílovou skupinu projektu.

Cíl projektu: Primárním cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů. Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou projektu je i napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času sportem.

Po úspěšných předchozích ročnících rozšiřujeme tento projekt na nový rok o dalších 30 oddílů.

Projekt je určen pro rodiče a jejich děti (do věku 11 let) navštěvující atletické přípravky v oddílech/klubech. Ve vybraných oddílech/klubech proběhnou společné tréninky rodičů s dětmi, které vyvrcholí soutěžním sportovním odpolednem. Aktivní rodiny se budou moci zapojit i do volnočasové aktivity tj. naučí se, jak společně jednoduše sportovat/atletit.

 

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu? 
– přihlásit oddíl/klub do projektu – viz formulář níže

– pokud budete vybráni, je povinná účast zástupce oddílu/klubu (1 osoby, nejlépe trenér přípravek) na školení (termíny níže)

– uspořádat tři společné tréninky rodičů s jejich dětmi (1x trénink listopad/prosinec 2020, 2x trénink jaro 2021) a jedno soutěžní sportovní odpoledne (květen/červen). Min. počet zúčastněných rodin: 15

– určit oddílového garanta projektu pro komunikaci s rodiči během celého rodinného atletění a zároveň komunikaci s ČAS – nutno mj. zaslat zprávy z jednotlivých tréninků a soutěžní akce.

Jakou získáte podporu?
– vyškolení zástupců oddílu (školení je zdarma, placeno je i cestovné)
– finanční podporu 5500 Kč (odměna pro garanta, podpora realizace tréninků a soutěžní akce)
– metodiku a tiskoviny (diplomy, letáky)
– drobné dárky na soutěžní akci
– materiální vybavení (pomůcky)

Závazné termíny:
Projekt bude probíhat od října 2020 do června 2021.

16. 9. – 8. 10. 2020                 přihlašování do projektu- PRODLOUŽENÍ TERMÍNU
2. 10. – 10. 10. 2020               výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů

17.10. nebo 18.10. 2020         školení zástupců z vybraných oddílů/klubů (Veletov)
červenec – srpen 2021           zhodnocení projektu

Žádosti zasílejte na formuláři, který najdete zde. Nezapomeňte vybrat termín a místo školení, kterého se případně zúčastníte.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Koordinátorku projektu Pohybové gramotnosti

Ditu Franklovou, email: dfranklova@atletika.cz, mobil: 606 934 955

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory