zpět na aktuality

Rodinná klání měla úspěch

V rámci projektů Atletika pro celou rodinu a Pohybová gramotnost se během června uskutečnilo více než 40 závodů, kde si společně poměřili své síly ratolesti i jejich rodiče.

První závody Atletiky pro rodinu se uskutečnily 1. června jako součást projektu Spolu na startu, kdy se v průběhu jednoho dne závodilo na 173 stadionech napříč celou Českou republikou. Během celého měsíce pak uspořádalo závody pro rodiny 41 oddílů. Celkový počet oddílů, které jsou zapojeny do projektu je 57 a během září bude pořádat závody pro rodiny 13 z nich.

Model závodů byl vždy stejný. Zúčastnila se ho rodinná dvojice ve složení rodič a dítě, která se utkala s ostatními dvojicemi ve čtyřech disciplínách, a to ve slalomovém běhu, skoku z místa, hodu pěnovým oštěpem a štafetě. Výsledky z jednotlivých disciplín se pak zapisovaly do závodní kartičky. Na účastníky pak čekaly odměny ve formě medailí, diplomů a drobných dárků od Českého atletického svazu a od hlavního partnera České spořitelny.

Hlavním cílem projektů Atletika pro rodinu Pohybová gramotnost však není samotné závodění, ale zlepšení pohybové gramotnosti u dětí i rodičů, ale zejména utužení vztahů v rámci rodiny a společně strávený čas při sportovní aktivitě, který si všichni účastníci konaných závodů užili s nadšením.

Omezení v důsledku pandemie koronaviru bohužel znemožnila, aby se uskutečnilo více závodů pro rodiny, nicméně organizátoři projektů rozhodně nezaháleli. V průběhu karantény i po ní, mohly rodiny rozvíjet svou pohybovou gramotnost díky metodickým videím a live streamům na sociálních sítích a webu. Připraveny byly také soutěže o pěkné ceny.

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory