zpět na aktuality

Vítězem byl každý, kdo závod dokončil !

Již 3. rokem se podílíme s Českým atletickým svazem na projektu Atletika pro celou rodinu, který má za cíl rozvíjet pohybové dovednosti nejen u dětí, ale možnost vyzkoušet a zapojit se do atletění mají také rodiče, prarodiče, sourozenci.
V průběhu roku jsme připravili pro děti z atletické přípravky a jejich rodiče 2 společné tréninky, na kterých si mohli vyzkoušet základní atletické dovednosti (běh, hod, skok) a vyzkoušet pomůcky, které děti při trénincích využívají (štafetové kroužky, pěnové oštěpy a raketky, žíněnky pro skok daleký z místa a další vybavení).
Ve čtvrtek 18. 6. jsme se sešli na atletickém stadionu v Chrudimi, kde jsme pro 30 rodinných týmů složených z jednoho dítěte a jednoho dospěláka uspořádali  na závěr sezony závody.
Složení disciplín bylo stejné, jako při posledním společném tréninku: štafetový běh, skok z místa,  hod pěnovým oštěpem a slalomový běh. Výkon dítěte a výkon rodiče se sčítal a zapisoval na kartičku. Vítězem byl každý,  kdo závod dokončil a na památku si odnášel medaili, diplom a drobnou odměnu. Věříme, že si všichni atletické odpoledne užili a děti byly stejně hrdé na své rodiče, jako dospěláci na své malé atlety.
Děkujeme Českému atletickému svazu a jeho koordinátorkám, paní Ditě Franklové a Ivetě Rudové, za jejich snahu zapojit do tohoto projektu co nejvíce oddílů a za jejich podporu. Trenérkám Atletiky Chrudim za pomoc při uspořádání společných tréninků a závodu, zúčastněným rodičům a jejich dětem za skvělou atmosféru. Krásné prázdniny a spokojené prožití letních dní přejí trenérky Monika a Nikola za Atletiku Chrudim

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory