zpět na aktuality

Atletíme s rodiči- 2. trénink ve Vrchlabí

ATLETÍME s RODIČI

S rodiči a dětmi jsme se sešli 22. 2. 2020 v dopoledních hodinách v tělocvičně TJ Spartaku  Vrchlabí. Po krátkém představení se a připomenutí základních myšlenek projektu jsme hned zahájili trénink. Pár koleček s prvky abecedy nám pomohly se krásně zahřát a umožnily dětem se před rodiči ve svých abecedních dovednostech trochu předvést.

Rozcvička probíhala již ve dvojicích. Došlo na rozhýbání celého těla, speciální pozornost byla věnována dynamickému protažení a mobilizaci kloubů.

Následovaly cvičení zaměřené na nácvik hodu. Tenisové míčky se dostaly do rukou každému. S míčky v rukou jsme se ještě důkladněji dorozcvičili s důrazem kladeným na práci paží. Následně jsme si v prvé řadě ukázali správné uchopení míčku pro odhod. Pokračovali jsme tzv. “osaháním” si míčku pomocí pohazování nad hlavou, z ruky do ruky či pod nohou atp. Následovaly odhody z místa jednou i druhou rukou v čelném i předkročeném postavení, v sedě i ve stoje, autové odhody, odhody přes hlavu. Pokračovali jsem hody z bočného postavení. A odhodovou část setkání jsme zakončili lehkým pokusem o nácvik zkřižného kroku.

Pro odlehčení jsme následujících cca 15 min věnovali hrám zaměřeným na hod míčkem (hod na cíl, vyhazování míčku z domečku a pod…)

Další částí tréninku jsme věnovali skoku přes kozu. Mnoho rodičů přes kozu skákalo naposledy ve školních letech a rádi si tuto dovednost osvěžili. Některé děti kozu přeskočit zvládly, jiné pouze naskakovaly při jištění na kozu a seskakovaly dolů. Nutno podotknout, že mezi účastníky byly i opravdu malinké děti a proto tento “nácvik” v jejich případě bohatě postačoval, i tak se cenila jejich odvaha a odhodlání si skok přes kozu vyzkoušet.

Poslední fází tréninku byla paralelní opičí dráha  (využity byly: lavičky, slalom mezi kužely, přeskoky, kotouly, podléhání překážek, ribstoly, švédské bedny…). Nechali jsem vždy závodit dítě s rodičem a souboje byly skutečné veliké. Každá dvojice běžela opičí dráhu 5x, vždy lehce pozměněnou a hecování se navzájem nebralo konce.

Všichni účastníci se zapojili skutečně s velkým nadšením. Byla radost s nimi sobotních 90min strávit aktivně a s úsměvem.

Na závěr jsme se na památku vyfotili a zhodnotili trénink.

Nepochybujeme o tom, že se všichni už teď těší na další trénink Atletiky pro rodinu, který plánujeme na jaře.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory