zpět na aktuality

Atletilo se společně i na Novoborské

Pořádali jsme první trénink pro 2 skupiny dětí a rodičů. V první skupině jsme měli 15 párů a v té druhé 13. Dle reakcí a komentářů rodičů i dětí se akce moc vydařila a všichni byli nadšení, za což jsme samozřejmě rádi. Někteří rodiče si po pár letech zasportovali a zjistili, že to co jejich děti podstupují 2x týdně vlastně není tak lehké. Děti měly radost když mohli rodičům ukázat věci, které již znají a mohly výjimečně vynadat ony rodičům. I přesto ale bylo pár drobností, které zkusíme do příště zlepšit a budeme se těšit na další, již venkovní, trénink. Závěrem díky celému týmu Pohybové gramotnosti za vymyšlení celé akce a za kontrolu a pomoc na prvním tréninku.
Za ŠAK Novoborskou, Jan Šedivý, Karolína Hrodková

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory